Strona G≥ůwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UŅytkownicyUŅytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Og≥oszenie 

09 maja — pocz¬Ītek akcji Prawdziwiej nie b√™dzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie b√™dzie;
23 maja — pocz¬Ītek akcji Tego jeszcze nie by¬≥o
23 maja — pocz¬Ītek akcji By¬≥o min√™¬≥o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by¬≥o
08 czerwca — koniec akcji By¬≥o min√™¬≥o
01 czerwca — pocz¬Ītek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¬Ņna pokaza√¶ swoj¬Ī aktywno¬∂√¶ na forum
    RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwsze√Īstwo, [NZ]/[Z] i [S] ust√™puje tylko [T], i s¬Ī sobie r√≥wne - nie u¬Ņywa si√™ ich jednocze¬∂nie. [Z]/[NZ] oraz [S] g√≥ruj¬Ī nad [D] i [M]. Nie istnieje co¬ú takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wi√™c np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¬Ņ seria w normalnym tego s¬≥owa znaczeniu.

W razie problem√≥w z rejestracj¬Ī - usu√Ī polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia¬≥ w ¬Ņyciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» NastÍpny temat
MAK 2014
Autor Wiadomo∂ś
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Do≥Īczy≥a: 13 Sty 2011
Posty: 2471
SkĪd: Mroczny Las
Wys≥any: 2014-11-04, 21:18   MAK 2014
Witam,
poni¬Ņej REGULAMIN Miesi√™cznej Akcji Komentatorskiej - MAK 2014, kt√≥rego organizatorami s¬Ī euphoria queen oraz NeenAsh i do nas nale¬Ņy kierowa√¶ wszelkie pytania zwi¬Īzane z akcj¬Ī.

REGULAMIN:


A. Ramy czasowe:
04.11.2014 - og³oszenie AKCJI
10.11.2014 - oficjalne rozpocz√™cie [tzn. pierwszy dzie√Ī, gdy legalnie mo¬Ņna dodawa√¶ cokolwiek piszecie]
04.12.2014 – ostatni dzie√Ī dodawania komentarzy oraz post√≥wB. Punktacja oraz nagrody

1. Punkty za komentarze bior¬Īce udzia¬≥ w akcji b√™d¬Ī dodawane do PKT Dom√≥w zgodnie z Przelicznikiem Ew. Dodatkowo:
I) spe³nienie warunków:
a) prompty numer 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,21,23,25 – po jednym punkcie (niebieskie kropki na planszy)
b) prompty numer 2,4,6,10,16,20,22,24 – po dwa punkty (czerwone kropki na planszy)2. Nie przewiduje si√™ punkt√≥w ujemnych za nie wype¬≥niane zada√Ī, poniewa¬Ņ nie przewidujemy przedzg¬≥osze√Ī.
3. Ka¬Ņdy uczestnik jednak wpisuje sw√≥j post i edytuje go wed¬≥ug schematu:
Kod:
[b]Nick:[/b]
[b]Dom:[/b]
[b]Prompt nr x:[/b]
[url=link do posta]kr√≥tki opis czy to komentarz czy wypowied¬ľ[/url]

I edytuje ten post w ramach ‘zaliczania’ kolejnych prompt√≥w, dodaj¬Īc linki do poszczeg√≥lnych wypowiedzi (tak, linkujemy po 8 komentarzy).
4. Prompty nie ¬≥¬Īcz¬Ī si√™ ze sob¬Ī, co oznacza, ¬Ņe kiedy zaliczacie np. teksty pe¬≥niowe nie licz¬Ī si√™ te komentarze np. do gryfo√Īskiego HP YAOI.**
5. To nie jest gra dru¬Ņynowa, dlatego zadania wype¬≥niamy samodzielnie.
6. Innych nagr√≥d pr√≥cz ciep¬≥ego uczucia satysfakcji wype¬≥niaj¬Īcej klatk√™ piersiow¬Ī nie przewidujemy, ale liczymy na to, ¬Ņe komentarze, ruch na forum i uwielbienie t¬≥um√≥w wystarcz¬Ī.

C. Grafiki:
1. Grafiki punktowane s¬Ī zgodnie z Punktami Pucharu Dom√≥w.
2. Zamieszczamy je w specjalnym temacie Tutaj przez ca³y okres trwania akcji.
3. Dodatkowo ka¬Ņde 5 baner√≥w lub 5 avatar√≥w dodanych w czasie trwania akcji otrzymuje dodatkowy punkt do Pucharu.
4. Grafiki musz¬Ī dotyczy√¶ tematu akcji, chocia¬Ņ form√™ pozostawiamy waszej kreatywno¬∂ci.*
Prompty MAK 2014:

1. Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
2. Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych
3. Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
4. 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
5. Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
6. Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne
7. 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
8. Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna
9. Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne
10. Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
11. Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
12. Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF
13. Skomentowaæ 10 wierszy
14. Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach
15. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash
16. Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich (otrzymujecie 1 pkt, je¶li choæ jeden fandom nie ma tekstów na forum)
17. Skomentowaæ 8 tekstów yuri
18. Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP
19. Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym
20. Napisa√¶ 3 mi¬≥e wiadomo¬∂ci do trzech os√≥b z innych dom√≥w + wklei√¶ zrzuty z okien potwierdzaj¬Īce wys¬≥anie*
21. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash
22. Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê
23. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash
24. Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).
25. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash

______________________
* naniesione 14.11.2014
** naniesione 16.11.2014
1. fandomy, których encyklopedie chcecie zrobiæ, zaklepujecie w temacie Regulamin
2. Dotyczy komentowania tekst√≥w: je¬∂li skomentowali¬∂cie wszystkie np. z Za¬≥o¬Ņycielami i nie ma ani jednego wi√™cej na forum, prompt zostaje wam zaliczony, ale macie obowi¬Īzek wspomnie√¶ o tym w swoim po¬∂cie pod tym tematem oraz ¬∂ledzi√¶ pojawianie si√™ tekst√≥w na forum do ko√Īca zabawy.
3. Komentarze nie ¬≥¬Īcz¬Ī si√™ z ¬Ņadn¬Ī inn¬Ī akcj¬Ī – wszystko musi zosta√¶ napisane specjalnie dla MAK 2014.
_________________
euphoria jedynie na ao3
Ostatnio zmieniony przez euphoria queen 2014-11-16, 08:28, w ca≥o∂ci zmieniany 6 razy  
 
 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Do≥Īczy≥a: 13 Sty 2011
Posty: 2471
SkĪd: Mroczny Las
Wys≥any: 2014-11-10, 07:50   

Nick: euphoria queen

Dom: Ravenclaw


Prompt nr 1:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5
komentarz 6
komentarz 7
komentarz 8


Prompt nr 2:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5


Prompt nr 3:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5
komentarz 6
komentarz 7
komentarz 8


Prompt nr 4:

Klub Lucarry
Klub Snarry
Klub Rarry


Prompt nr 5:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5
komentarz 6
komentarz 7
komentarz 8


Prompt nr 6:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5
komentarz 6
komentarz 7
komentarz 8


Prompt nr 7:

1
2
3
4
5


Prompt nr 8:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5
komentarz 6
komentarz 7
komentarz 8


Prompt nr 9:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5
komentarz 6
komentarz 7
komentarz 8


Prompt nr 10:

1
2
3
4
5


Prompt nr 11:Prompt nr 12:

komentarz 1


Prompt nr 13:


Prompt nr 14:

komentarz 1
komentarz 2


Prompt nr 15:

Prompt nr 16:

Prompt nr 17:


Prompt nr 18:

komentarz 1
komentarz 2
komentarz 3
komentarz 4
komentarz 5
komentarz 6
komentarz 7
komentarz 8


Prompt nr 19:

Prompt nr 20:

Prompt nr 21:


Prompt nr 22:

1
2
3


Prompt nr 23:


Prompt nr 24:

Gra 1
gra 2
gra 3


Prompt nr 25:
_________________
euphoria jedynie na ao3
Ostatnio zmieniony przez euphoria queen 2014-11-25, 19:38, w ca≥o∂ci zmieniany 32 razy  
 
 
 
Myst 
skrzat domowy
z wyboruWiek: 25
Do≥Īczy≥a: 10 Mar 2012
Posty: 320
SkĪd: ...
Wys≥any: 2014-11-10, 19:39   

Nick: Myst
Dom: Slytherin

Prompt nr 1: 8 gryfo√Īskich HP Yaoi
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4
komentarz nr 5 komentarz nr 6 komentarz nr 7 komentarz nr 8

Prompt nr 2: 5 pe³nia
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4 komentarz nr 5

Prompt nr 3: 8 kruko√Īskich HP Yaoi
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4
komentarz nr 5 komentarz nr 6 komentarz nr 7 komentarz nr 8

Prompt nr 4: 3 kluby
klub snarry klub S.A.L.R.I.C. klub M&A

Prompt nr 5: 8 ¬∂lizgo√Īskich HP Yaoi
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4
komentarz nr 5 komentarz nr 6 komentarz nr 7 komentarz nr 8

Prompt nr 8: 8 z FiS ogólne
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4
komentarz nr 5 komentarz nr 6 komentarz nr 7 komentarz nr 8

Prompt nr 9: 8 proza TW ogólne
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4
komentarz nr 5 komentarz nr 6 komentarz nr 7 komentarz nr 8

Prompt nr 14: 5 o Za¬≥o¬Ņycielach
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4 komentarz nr 5

Prompt nr 18: 8 ogólnych HP
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4
komentarz nr 5 komentarz nr 6 komentarz nr 7 komentarz nr 8

Prompt nr 19:5 o motywie ¬∂wi¬Ītecznym
komentarz nr 1 komentarz nr 2 komentarz nr 3 komentarz nr 4 komentarz nr 5

Prompt nr 22: 3 poznajmy siê
temat nr 1 temat nr 2 temat nr 3

Prompt nr 24: 3 gry porowe
gra nr 1 gra nr 2 gra nr 3
_________________

to grant another chance
means give the opportunity
to correct past mistakes
Ostatnio zmieniony przez Myst 2014-12-04, 23:55, w ca≥o∂ci zmieniany 71 razy  
 
 
Al 
Opiekun GryfonWiek: 29
Do≥Īczy≥a: 10 Kwi 2007
Posty: 2746
SkĪd: Krakow/Jaworzno
Wys≥any: 2014-11-10, 22:34   

Nick: Al

Dom: Gryffindor

Lojalnie informuj√™, ¬Ņe wszystkich prompt√≥w zrobi√¶ nie mam zamiaru :P Ale nie chce mi si√™ od razu sprawdza√¶ i deklarowa√¶ kt√≥re-na-pewno-nie, wi√™c wypisane s¬Ī wszystkie.
______________________
Prompt nr 1:Skomentowaæ 8 gryf. tekstów HPYaoi :1 2 3 4 5 6 7 8
Prompt nr 2:Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych:1 2 3 4 5

Prompt nr 3:Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1
2
3
4
5

Prompt nr 4:3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê 1 2 3
Prompt nr 5: Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi 1 2 3
4
5
6
7
8
Prompt nr 6:Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne 1 2 3 4 5 6 7 8
Prompt nr 7:5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
1 2 3 4 5

Prompt nr 8:Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna

Prompt nr 9:Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne

Prompt nr 10:Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach 1 2 3 4 5


Prompt nr 11:Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 12:Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt nr 13:Skomentowaæ 10 wierszy
1

Prompt nr 14:Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach: 1 2 3 4 5
Prompt nr 15:Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash 1 2 3 4
5 6 7 8

Prompt nr 16:Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich (otrzymujecie 1 pkt, je¶li choæ jeden fandom nie ma tekstów na forum)

Prompt nr 17:Skomentowaæ 8 tekstów yuri 1

Prompt nr 18:Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP
1

Prompt nr 19:Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym
1 (motyw ¬∂wi√™ta zmar¬≥ych 2(jemio¬≥a) 3(¬∂wi√™ta i pierniczki) 4 (¬∂wi¬Īteczne Snarry) 5 (Bo¬Ņe Narodzenie)

Prompt nr 20: Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów + wkleiæ zrzuty z okien jako dowód wys³ania
POTWIERDZENIE

Prompt nr 21:Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 22:Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê 1 2 3

Prompt nr 23:Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 24:Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥). 1 2 3

Prompt nr 25: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
 
 
 
Ew 
Szara EminencjaWiek: 25
Do≥Īczy≥a: 01 Lip 2010
Posty: 2557
Wys≥any: 2014-11-10, 22:44   


Nick: Ew
Dom: GRYFFINDOR

A Ewu zamierza zrobiæ wszystko oprócz 13, a na rushoffo to zrobione

Prompt nr 1: Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
Kom√¶ pierwszy, Kom√¶ drugi, Kom√¶ trzeci, Kom√¶ czwarty, Kom√¶ pi¬Īty
Prompt nr 2: Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych
Komæ pierwszy,
Prompt nr 3: Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
Komæ pierwszy, Komæ drugi,
Prompt nr 4: 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
Snarrowy Klub, I znów snarry, Koniczki;
Prompt nr 5: Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 6: Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne

Prompt nr 7: 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
Zakolczykujmy si√™, b√™dzie mi¬≥o xD, Bo duchy s¬Ī takie mrucza¬∂ne, #$!!4, umrzyj po dobroci, baje, bajki, bajeczki;
Prompt nr 8: Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna

Prompt nr 9: Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne

Prompt nr 10: Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
Helo³inowy temat, Nasze twarzencje, Cytaty, Pulpitowo, Zmierzch kontra HP;
Prompt nr 11: Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 12: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF

Prompt nr 14: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach

Prompt nr 15: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 16: Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich (otrzymujecie 1 pkt, je¶li choæ jeden fandom nie ma tekstów na forum)

Prompt nr 17: Skomentowaæ 8 tekstów yuri

Prompt nr 18: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP

Prompt nr 19: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym

Prompt nr 20: Napisa√¶ 3 mi¬≥e wiadomo¬∂ci do trzech os√≥b z innych dom√≥w + wklei√¶ zrzuty z okien potwierdzaj¬Īce wys¬≥anie*

Prompt nr 21: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 22: Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê

Prompt nr 23: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 24: Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).
Gra numer jeden, Gra numer dwa, Gra numer trzy;
Prompt nr 25: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
_________________

Come for the accents, stay for the existential crisis.

Ostatnio zmieniony przez Ew 2014-11-27, 00:52, w ca≥o∂ci zmieniany 17 razy  
 
 
 
carietta 
Order Merlina II klasy
puckurt is everythingWiek: 27
Do≥Īczy≥a: 19 Lip 2009
Posty: 1293
SkĪd: Podlasie
Wys≥any: 2014-11-11, 00:04   

Nick: carietta
Dom: Gryffindor

Prompt nr 1: Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ, Sze¶æ, Siedem, Osiem.

Prompt nr 2: Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ.

Prompt nr 3: Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ, Sze¶æ, Siedem, Osiem.

Prompt nr 4: 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ
Snarry, Rarry, Yuri.

Prompt nr 5: Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ, Sze¶æ, Siedem, Osiem.

Prompt nr 6: Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ, Sze¶æ, Siedem, Osiem.

Prompt 7: 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
fangirlizm, tatua¬Ņe, bajki, wagary, znaki.

Prompt 10: Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
Ksi¬Ī¬Ņki, Pulpit, Donald, Czasopisma, Cytaty.

Prompt nr 11: Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ, Sze¶æ, Siedem, Osiem.

Prompt nr 12: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ, Sze¶æ, Siedem, Osiem.

Prompt nr 14: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach
Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Piêæ.

Prompt nr 20: 3 wiadomo¶ci
Klik, klik

Prompt nr 22: Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê
Muzyka, Miasta, Typ osobowo¶ci.

Prompt nr 24: Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥)
Klikamy, pomagamy, Skróty, Kapsel.

Prompt nr 8: Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna

Prompt nr 9: Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne

Prompt nr 15: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 17: Skomentowaæ 8 tekstów yuri
Raz, Dwa, [url=]Trzy[/url], [url=]Cztery[/url], [url=]Piêæ[/url], [url=]Sze¶æ[/url], [url=]Siedem[/url], [url=]Osiem[/url].

Prompt nr 18: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP

Prompt nr 19: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym

Prompt nr 21: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 23: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash
Raz

Prompt nr 25: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
_________________
Ostatnio zmieniony przez carietta 2014-11-28, 18:47, w ca≥o∂ci zmieniany 31 razy  
 
 
 
Amanda 
Pracownik MinisterstwaWiek: 29
Do≥Īczy≥a: 01 Lut 2009
Posty: 494
SkĪd: zza szklanego ekranu
Wys≥any: 2014-11-11, 00:07   

Nie mam pojêcia co z tego wyjdzie, ale... planujê XD

Nick: Amanda

Dom: Griffindor

Prompt nr 1:

1

Prompt nr 2:

Prompt nr 3:

Prompt nr 4:

Prompt nr 5:

Prompt nr 6:

Prompt nr 7:

Prompt nr 8:

Prompt nr 9:

Prompt nr 10:

Prompt nr 11:

Prompt nr 12:

1


Prompt nr 13:

Prompt nr 14:

Prompt nr 15:

Prompt nr 16:

Prompt nr 17:

Prompt nr 18:

Prompt nr 19:

Prompt nr 20:

Prompt nr 21:

Prompt nr 22:

Prompt nr 23:

1
2
3

Prompt nr 24:

Prompt nr 25:
_________________
“I thought you and Tony were still staring into each other’s eyes.”
Natasha to Steve
Ostatnio zmieniony przez Amanda 2014-11-26, 01:26, w ca≥o∂ci zmieniany 3 razy  
 
 
 
Klawa 
Opiekun KrukonWiek: 27
Do≥Īczy≥a: 01 Kwi 2007
Posty: 2026
Wys≥any: 2014-11-11, 00:24   

Nick: Klawa

Dom: Ravenclaw

Wpisuj√™ wszystkie, bo nie wiem co zrobi√™? xD I odgapi¬≥am od Ewu - sko√Īczone s¬Ī niebieskie xD

Prompt nr 1:

Prompt nr 2:

Prompt nr 3:

Prompt nr 4: 1, 2, 3

Prompt nr 5:

Prompt nr 6:

Prompt nr 7: 1, 2, 3, 4, 5

Prompt nr 8:

Prompt nr 9:

Prompt nr 10:

Prompt nr 11:

Prompt nr 12:

Prompt nr 13:

Prompt nr 14:

Prompt nr 15:

Prompt nr 16:

Prompt nr 17:

Prompt nr 18:

Prompt nr 19:

Prompt nr 20:

Prompt nr 21:

Prompt nr 22: 1, 2, 3

Prompt nr 23:

Prompt nr 24: 1, 2, 3

Prompt nr 25:
_________________

"Sometimes there's other things you wouldn't think would be a good combination that end up turning out to be like a perfect combination. You know, like two people together, who nobody thought would ever be together..." 
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Do≥Īczy≥a: 27 Mar 2010
Posty: 925
SkĪd: Chorzow
Wys≥any: 2014-11-11, 00:49   

Nick: Tina

Dom: Ravenclaw

To ja si√™ zainspiruj√™ ;) Prompty uko√Īczone na niebiesko.

Prompt nr 1: Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1 komentarz
2 komentarz
3 komentarz
4 komentarz
5 komentarz
6 komentarz
7 komentarz
8 komentarz


Prompt nr 2: Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych


Prompt nr 3: Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1 komentarz
2 komentarz
3 komentarz
4 komentarz
5 komentarz
6 komentarz
7 komentarz
8 komentarz

Prompt nr 4: 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
1 temat
2 temat
3 temat

Prompt nr 5: Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1 komentarz
2 komentarz
3 komentarz
4 komentarz
5 komentarz
6 komentarz
7 komentarz
8 komentarz

Prompt nr 6: Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne
1 komentarz
2 komentarz
3 komentarz

Prompt nr 7: 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
1 temat
2 temat
3 temat
4 temat
5 temat

Prompt nr 8: Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna


Prompt nr 9: Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne


Prompt nr 10: Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
1 temat
2 temat
3 temat
4 temat
5 temat

Prompt nr 11: Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1 komentarz
[url=] 2 komentarz [/url]

Prompt nr 12: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF
1 komentarz


Prompt nr 13: Skomentowaæ 10 wierszy


Prompt nr 14: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach
1 komentarz


Prompt nr 15: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash


Prompt nr 16: Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich


Prompt nr 17: Skomentowaæ 8 tekstów yuri


Prompt nr 18: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP
1 komentarz

Prompt nr 19: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym


Prompt nr 20: Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów + wkleiæ zrzuty z okien jako dowód wys³ania


Prompt nr 21: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash


Prompt nr 22: Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê
1 temat
2 temat
3 temat

Prompt nr 23: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash


Prompt nr 24: Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥
1 gra
2 gra
3 gra

Prompt nr 25: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
_________________
Ostatnio zmieniony przez Tina 2014-12-04, 23:58, w ca≥o∂ci zmieniany 29 razy  
 
 
 
Disharmony 
skrzat domowyWiek: 21
Do≥Īczy≥a: 30 Lip 2011
Posty: 628
Wys≥any: 2014-11-11, 01:21   

Nick: anga971
Dom: Ravenclaw

prompt 1
1,2, 3,
Prompt 3
1,2,3
Prompt 5
1, 2
Prompt 11
1
Prompt 18
1
_________________
~ I will be the Shadow ~~ To your Light ~Ostatnio zmieniony przez Disharmony 2014-11-25, 12:10, w ca≥o∂ci zmieniany 5 razy  
 
 
Wirwanna. 
skrzat domowy
Wolny SkrzatWiek: 28
Do≥Īczy≥a: 23 Sty 2008
Posty: 928
Wys≥any: 2014-11-11, 05:15   

Nick: Wirwanna
Dom: Slytherin

Prompt 1:
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt 2:
1
2 3 4 5

Prompt 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt 4


1 2 3

Prompt 5
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt 6
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt 7
1 2 3 4 5

Prompt 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt 9
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt 10

1 2 3 4 5

Prompt 11
1 2 3 4 5 6 7 8

prompt 12
1 2 3 4 5 6 7 8


prompt 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prompt 14
1 2 3 4 5

Prompt 15

1 2 3 4 5 6 7 8

prompt 16

JEDEN
DWA
TRZY

prompt 17

1 2 3 4 5 6 7 8

prompt 18
1 2 3 4 5 6 7 8

prompt 19
1 2 3 4 5

Prompt 20Prompt 21
1 2 3 4 5 6 7 8

Prompt 22

1 2 3

prompt 23
1 2 3 4
5
6
7
8


Prompt 24

gra 1 gra 2 gra 3

Prompt 25

1 2 3 4 5 6 7 8


KABOOOOOOOM
Wirka sko√Īczy¬≥a!


_________________

"Tylko ci, kt√≥rzy boj¬Ī si√™ prawdy, powinni wystrzega√¶ si√™ W√™¬Ņa"

"Bêdziesz tu bezpieczny" t³. anga971
Ostatnio zmieniony przez Wirwanna. 2014-11-30, 01:46, w ca≥o∂ci zmieniany 28 razy  
 
 
dreamistru 
Prefekt GryffindoruDo≥Īczy≥a: 20 Maj 2014
Posty: 509
SkĪd: muspelheim
Wys≥any: 2014-11-11, 10:40   

Nick: dreamistru
Dom: Gryffindor
Prompt 1:
1
2
3
4
5
6
7
8

Prompt 2:
1
Prompt 3:
1
2
3
4
5
6
7
8

Prompt 4:
1
2
3
Prompt 5:
1
2
3
4
5
6
7
8

Prompt 6:

Prompt 7:
1
2
3
4
5

Prompt 8:

Prompt 9:
1
2
3
4
5
6
7
8

Prompt 10:
1
2
3
4
5

Prompt 11:

Prompt 12:
1

Prompt 13:

Prompt 14:
1
2
3
4
5

Prompt 15:
1


Prompt 16:

Prompt 17:

Prompt 18:
1
2
3
4
5
6
7
8

Prompt 19:
1
2
3
4
5


Prompt 20:

Prompt 21:

Prompt 22:
1
2
3

Prompt 23:

Prompt 24:
1
2
3

Prompt 25:
1
_________________


*dream.txt“Say 'Nevermore,'" said Shadow.
"Fuck You," said the Raven.”

― Neil Gaiman


Ostatnio zmieniony przez dreamistru 2014-12-03, 14:10, w ca≥o∂ci zmieniany 69 razy  
 
 
NeenAsh 
Pani MinisterWiek: 29
Do≥Īczy≥a: 12 Maj 2007
Posty: 1015
SkĪd: Jaworzno
Wys≥any: 2014-11-11, 11:09   

Przecie¬Ņ nie wypada, by organizatorka nie bra¬≥a udzia¬≥u ;) Podkre¬∂lone i zakolorowane to wykonane zadania

Nick: NeenAsh

Dom: Gryffindor


Prompt nr 1:
Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Komæ 1,


Prompt nr 2:
Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych

Komæ 1,
Komæ 2,
Komæ 3,
Komæ 4,
Komæ 5

Prompt nr 3:
Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi


Prompt nr 4:
3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê

1. klub Rarry,
2. klub Manga&Anime,
3. Whovianie.


Prompt nr 5:
Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi


Prompt nr 6:
Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne


Prompt nr 7:
5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê

Temat 1,
Temat 2,
Temat 3,
Temat 4,
Temat 5.

Prompt nr 8:
Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna


Prompt nr 9:
Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne


Prompt nr 10:
Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach

1. Pulpit itd.,
2. Dziwne przygody,
3. Ciuchy, kosmetyki itd.,
4. Cytaty,
5. Czasopisma.

Prompt nr 11:
Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi


Prompt nr 12:
Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF


Prompt nr 13:
Skomentowaæ 10 wierszy


Prompt nr 14:
Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach


Prompt nr 15:
Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash


Prompt nr 16:
Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich


Prompt nr 17:
Skomentowaæ 8 tekstów yuri


Prompt nr 18:
Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP


Prompt nr 19:
Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym


Prompt nr 20:
Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów + wkleiæ zrzuty wys³ania

Wiadomo¶ci do Gizmo, Fii i eu:


Prompt nr 21:
Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash


Prompt nr 22:
Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê

1. Temat o wieku,
2. Jêzyki,
3. Muzyka.


Prompt nr 23:
Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash


Prompt nr 24:
Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥

Gra1: PS4 - wyraz z wyrazu,
Gra2: GG - Klikamy/pomagamy,
Gra3: PH - Szalona szklarnia

Prompt nr 25:
Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
_________________
mgr Neen ;)
Ostatnio zmieniony przez NeenAsh 2014-11-30, 12:32, w ca≥o∂ci zmieniany 15 razy  
 
 
 
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Do≥Īczy≥a: 17 Paľ 2009
Posty: 1135
Wys≥any: 2014-11-11, 12:58   

Nick: Alexandrine
Dom: Slytherin

Nie wiem ile zrobiê, ale zg³aszam siê ; )

Prompt nr 1: Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Prompt nr 2: Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych
1, 2, 3, 4, 5
Prompt nr 3: Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Prompt nr 4: 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
1. Niech sypie, niech sypie rarry!, 2. Snarry, Severitusy, czy Snape-Opiekun...?, 3. Jak zaczê³a siê wasza przygoda ze sterekiem?
Prompt nr 5: Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Prompt nr 6: Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Prompt nr 7: 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
1. Bajki, 2. Tatoo & Piercing, 3. Wagary, 4. Gwa³t, 5. Czemu to robisz? Bo to zakazane!
Prompt nr 8: Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna
[URL=]1[/URL], [URL=]2[/URL], [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],
Prompt nr 9: Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne
1, [URL=]2[/URL], [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL]

Prompt nr 10: Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
1. Nasze twarzencje, 2. Pulpit? Tapeta? Czemu nie!, 3. zUa Rowling, 4. Wasze ulubione cytaty, 5. Aktorzy i aktorki na temat fanfiction...

Prompt nr 11: Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1, 2, 3, 4, [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],

Prompt nr 12: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF
1, 2, [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],

Prompt nr 13: Skomentowaæ 10 wierszy
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prompt nr 14: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach
1, 2, 3, 4, 5

Prompt nr 15: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash
[URL=]1[/URL], [URL=]2[/URL], [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],
Prompt nr 16: Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich (otrzymujecie 1 pkt, je¶li choæ jeden fandom nie ma tekstów na forum)
Prompt nr 17: Skomentowaæ 8 tekstów yuri
[URL=]1[/URL], [URL=]2[/URL], [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],

Prompt nr 18: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP
[URL=]1[/URL], [URL=]2[/URL], [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],

Prompt nr 19: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym
[URL=]1[/URL], [URL=]2[/URL], [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL]

Prompt nr 20: Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów.
wiadomo¶æ nr 1, 2, 3
Prompt nr 21: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash
1, 2, [URL=]3[/URL], [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],

Prompt nr 22: Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê
1. Jêzyki, 2. Ile mamy lat?, 3. Muzyka - czego s³uchasz?
Prompt nr 23: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash
1, 2, 3, [URL=]4[/URL], [URL=]5[/URL], [URL=]6[/URL], [URL=]7[/URL], [URL=]8[/URL],

Prompt nr 24: Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).
1. Rozwijamy skróty 2. Kapselek3. Wyraz z wyrazu
Prompt nr 25: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
_________________Kobiety z pigu¬≥ek konstruuj¬Ī bomby.
Ostatnio zmieniony przez Alexandrine 2014-12-04, 05:01, w ca≥o∂ci zmieniany 49 razy  
 
 
 
Aribeth 
Prefekt Gryffindoru
Tanczaca z wachlarzamiWiek: 25
Do≥Īczy≥a: 12 Mar 2009
Posty: 2021
SkĪd: z Doliny Rospudy
Wys≥any: 2014-11-11, 19:00   

Mój kawa³ek posta:


Nick: Aribeth
Dom: Gryffindor

Bêdê linkowaæ ca³e tematy, nie umiem postów, przykro mi bardzo.

1. Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191915#191915
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=192308#192308
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=192309#192309
4. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=193912#193912
5. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194354#194354
6. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194398#194398
7. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194403#194403
8. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194405#194405
2. Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych
3. Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
4. 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191735#191735
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191734#191734
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191732#191732
5. Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194400#194400
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194975#194975
6. Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194394#194394
7. 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=193546#193546
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194406#194406
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194407#194407
4. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194408#194408
5. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194409#194409
8. Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna
9. Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194434#194434
10. Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191668#191668
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191665#191665
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191661#191661
4. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191658#191658
5. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191660#191660
12. Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194361#194361
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194397#194397
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194077#194077
13. Skomentowaæ 10 wierszy
14. Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach
15. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash

16. Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich (otrzymujecie 1 pkt, je¶li choæ jeden fandom nie ma tekstów na forum)*
17. Skomentowaæ 8 tekstów yuri
18. Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194944#194944
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194947#194947
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194953#194953
4. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194960#194960
5. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194972#194972
6. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194986#194986
7. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194994#194994
8. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=195009#195009
19. Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym
20. Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów + wkleiæ zrzuty z okien jako dowód wys³ania
21. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash
22. Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191698#191698
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191701#191701
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191705#191705
23. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash**
24. Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).
1. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191649#191649
2. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191648#191648
3. http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191646#191646

25. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash**
_________________

Ostatnio zmieniony przez Aribeth 2014-12-04, 23:53, w ca≥o∂ci zmieniany 27 razy  
 
 
Satanachia. 
OpiekunWiek: 23
Do≥Īczy≥a: 31 Sty 2011
Posty: 868
Wys≥any: 2014-11-11, 20:57   

Dobra tam, trzeba w ko√Īcu wype¬≥zn¬Ī√¶ z czytade¬≥.

Nick: Satanachia.
Dom: Slytherin

Prompt nr 1: Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 2: Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych

Prompt nr 3: Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 4: 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê

Prompt nr 5: Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 6: Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne

Prompt nr 7: 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê

Prompt nr 8: Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna

Prompt nr 9: Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne

Prompt nr 10: Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach

Prompt nr 11: Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 12: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF

Prompt nr 13: Skomentowaæ 10 wierszy

Prompt nr 14: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach

Prompt nr 15: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 16: Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich (otrzymujecie 1 pkt, je¶li choæ jeden fandom nie ma tekstów na forum)

Prompt nr 17: Skomentowaæ 8 tekstów yuri

Prompt nr 18: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP

Prompt nr 19: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym

Prompt nr 20: Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów + wkleiæ zrzuty z okien jako dowód wys³ania

Prompt nr 21: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 22: Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê

Prompt nr 23: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 24: Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).

Prompt nr 25: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
_________________

in real life there were no happy endings

in real life there was just pain and
shattered bones 
 
Fia. 
Order Merlina II klasy
Ruda Wied¬ľmaWiek: 28
Do≥Īczy≥a: 27 Paľ 2008
Posty: 386
SkĪd: Hogwart
Wys≥any: 2014-11-14, 10:46   

Bo w ko√Īcu ile razy mo¬Ņna czyta√¶ te same teksty, cho√¶by nie wiem, jak by¬≥y genialne...

Nick: Fia.
Dom: Slytherin
Prompt nr 1: Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 2: Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych

Prompt nr 3: Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 4: 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê

Prompt nr 5: Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 6: Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne

Prompt nr 7: 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê

Prompt nr 8: Skomentowaæ 8 tekstów LGBT Twórczo¶æ W³asna

Prompt nr 9: Skomentowaæ 8 tekstów proza Twórczo¶æ W³asna ogólne

Prompt nr 10: Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach

Prompt nr 11: Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

Prompt nr 12: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF

Prompt nr 13: Skomentowaæ 10 wierszy

Prompt nr 14: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach

Prompt nr 15: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 16: Stworzyæ 3 Encyklopedie Fandomów + spis do nich (otrzymujecie 1 pkt, je¶li choæ jeden fandom nie ma tekstów na forum)

Prompt nr 17: Skomentowaæ 8 tekstów yuri

Prompt nr 18: Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP

Prompt nr 19: Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym

Prompt nr 20: Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów + wkleiæ zrzuty z okien jako dowód wys³ania

Prompt nr 21: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 22: Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê

Prompt nr 23: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash

Prompt nr 24: Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).

Prompt nr 25: Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
_________________


 
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Do≥Īczy≥a: 07 Lip 2013
Posty: 2789
SkĪd: Lodz
Wys≥any: 2014-11-14, 16:02   

Nick: Martynax
Dom: Hufflepuff

Nie wiem ile zrobi√™, ale wrzucam to co mam w planach XD a wiadomo, ¬Ņe one ulegaj¬Ī zmianom :P Pogrubionym b√™d¬Ī te, kt√≥re ju¬Ņ zrobi¬≥am ;)

1. Skomentowa√¶ 8 gryfo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik

2. Skomentowaæ 5 tekstów pe³niowych
klik, klik, klik, klik, klik

3. Skomentowa√¶ 8 kruko√Īskich tekst√≥w HP Yaoi
klik, klik,

4. 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
klik, klik, klik

5. Skomentowa√¶ 8 ¬∂lizgo√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

6. Skomentowaæ 8 tekstów z FiS ogólne

7. 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
klik, klik, klik, klik, klik

10. Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
klik, klik, klik, klik, klik

11. Skomentowa√¶ 8 pucho√Īskich tekst√≥w HP Yaoi

12. Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych w IF

14. Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o Za¬≥o¬Ņycielach

15. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w gryfo√Īskich FiS Fem/Slash
klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik

18. Skomentowaæ 8 tekstów ogólnych HP

19. Skomentowa√¶ 5 tekst√≥w o motywie ¬∂wi¬Ītecznym

20. Napisaæ 3 mi³e wiadomo¶ci do trzech osób z innych domów + wkleiæ zrzuty z okien
potwierdzaj¬Īce wys¬≥anie*

21. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w kruko√Īskich FiS Fem/Slash
klik,

22. Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê
klik, klik, klik

23. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w ¬∂lizgo√Īskich FiS Fem/Slash

24. Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).

25. Skomentowa√¶ 8 tekst√≥w pucho√Īskich w FiS Fem/Slash
_________________

Ostatnio zmieniony przez Martynax 2014-12-04, 15:22, w ca≥o∂ci zmieniany 10 razy  
 
 
Rasp. 
Absolwent HogwartuDo≥Īczy≥a: 31 Gru 2010
Posty: 297
SkĪd: ¬Įywiec
Wys≥any: 2014-11-15, 00:31   

Prawie miesi¬Īc bez postu. Jestem na komentatorskim g¬≥odzie!

Nick: Rasp.
Dom: Slytherin


Prompt nr 4: 3 dowolne tematy klubowe odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
Marvelowcy, Sterokomaniacy, Sterekomaniacy

Prompt nr 7: 5 tematów w Rozmowach w Mroku odwiedziæ i wypowiedzieæ siê
Pac, Pac, Pac, Pac, Pac

Prompt nr 10: Wypowiedzieæ siê w 5 tematach w Gryzmo³ach
Klik,Klik, Klik, Klik, Klik

Prompt nr 22: Wypowiedzieæ siê w 3 tematach w Poznajmy siê
Myk, Myk,Myk

Prompt nr 24: Odkopa√¶ 3 stare gry porowe, kt√≥re nie by¬≥y aktywne do pocz¬Ītk√≥w Pory Gryffinclawu i wzi¬Ī√¶ w nich udzia¬≥ (mo¬Ņecie bra√¶ udzia¬≥ w grach, kt√≥re kto¬∂ inny odkopa¬≥).
Pyk,Pyk,Pyk
_________________
Jeste¬∂my ¬ľli, ¬ľli do szpiku ko¬∂ci,
A si¬≥y i mo¬Ņliwo¬∂ci
Dali nam tacy jak wy,
Sami podali siê na tacy pod drzwi


Ostatnio zmieniony przez Rasp. 2014-12-04, 23:51, w ca≥o∂ci zmieniany 8 razy  
 
 
NeenAsh 
Pani MinisterWiek: 29
Do≥Īczy≥a: 12 Maj 2007
Posty: 1015
SkĪd: Jaworzno
Wys≥any: 2014-11-16, 08:44   

Og³oszenie organizacyjne

Uprzejmie przypominamy wsp√≥lnie z euphori¬Ī, ¬Ņe:

:arrow: Komentarze zg¬≥aszane do MAKu nie ¬≥¬Īcz¬Ī si√™ z innymi akcjami, np z "Weekendem z..."
Prosimy zwracaæ na to uwagê, inaczej zadanie bêdzie niezaliczone.

:arrow: Linki nie dubluj¬Ī si√™.
Oznacza to, ¬Ņe komentarz zg¬≥oszony np. do promptu 8 pucho√Īskich tekst√≥w Fem/Slash z Innych Fandom√≥w nie mo¬Ņe by√¶ r√≥wnie¬Ņ zg¬≥oszony jako komentarz do promptu Teksty Pe¬≥niowe.
W przypadku, kiedy dla danej osoby liczba dost√™pnych na forum tekst√≥w mo¬Ņliwych do skomentowania jest mniejsza ni¬Ņ podana w promptcie (lub skomentowa¬≥o si√™ ju¬Ņ wcze¬∂niej ka¬Ņdy mo¬Ņliwy tekst z tego promptu) - prosimy o zaznaczenie tego w swoim zg¬≥oszeniu. Jednak¬Ņe w takiej sytuacji osoba bior¬Īca udzia¬≥ w MAKu ma obowi¬Īzek ¬∂ledzenia dodawanych tekst√≥w, by w razie pojawienia si√™ odpowiedniego - m√≥c wype¬≥ni√¶ zadanie.

Z pozdrowieniami,
eu i Neen


PS. Odpowiadaj¬Īc na mo¬Ņliwe pytanie - tak, b√™dziemy kontrolowa√¶ ka¬Ņde zg¬≥oszenie przed og¬≥oszeniem wynik√≥w. Dlatego prosimy o przestrzeganiu regulaminu, inaczej zostanie si√™ zdyskwalifikowanym.
_________________
mgr Neen ;)
 
 
 
Wy∂wietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moŅesz pisaś nowych tematůw
MoŅesz odpowiadaś w tematach
Nie moŅesz zmieniaś swoich postůw
Nie moŅesz usuwaś swoich postůw
Nie moŅesz g≥osowaś w ankietach
Nie moŅesz za≥Īczaś plikůw na tym forum
MoŅesz ∂ciĪgaś za≥Īczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. ZapytaŮ do SQL: 13