Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
  RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Zamknity przez: lilyan
2017-03-11, 12:35
V Dwutydzieñ: Gwiezdne Ko³o Fortuny
Autor Wiadomo
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-02-17, 21:40   V Dwutydzieñ: Gwiezdne Ko³o Fortuny

PS7: V Dwutydzieñ
Gwiezdne Ko³o FortunyAkcja trwa dwa tygodnie od 18.02 do pó³nocy 3.03!


Podczas V Dwutygodnia przygotowa³y¶my dla Was specjaln± akcjê literack±!


Pod numerami 1-10 kryj± siê popularne zwi±zki frazeologiczne, a pod kolorami miejsca. Zadaniem uczestnika bêdzie wskazanie jednego numeru i jednego koloru, a nastêpnie napisanie tekstu do dowolnego fandomu, którego motywem przewodnim bêdzie wybrany zwi±zek frazeologiczny, a tak¿e umieszczenie w tek¶cie wybranego miejsca (akcja nie musi siê dziaæ w wybranym miejscu, ale wa¿ne, by owe miejsce odgrywa³o w tek¶cie jak±¶ rolê). Przyk³ad: Piêta Achillesa + katedra.

Oprócz tego, nasza Gwiezdna Fortuna rozlosuje do ka¿dego uczestnika dodatkowo cztery prompty zawieraj±ce gatunek, postaæ, przedmiot a tak¿e zdanie (np. komedia, samotna matka, obraz, "Nie boisz siê?") + prompt bonusowy. Wykorzystanie promptów nie jest obowi±zkowe, jednak za u¿ycie ich w tek¶cie, uczestnik otrzyma dodatkowo po 1 Drobinie Gwiezdnego Py³u za ka¿dy.Teksty bêd± nagradzane wed³ug nastêpuj±cej punktacji:

  Teksty do 1.000 s³ów — 1 Drobinka Gwiezdnego Py³u
  od 1.001 do 2.000 s³ów — 2 Drobinki Gwiezdnego Py³u
  od 2.001 do 3.000 s³ów — 3 Drobinki Gwiezdnego Py³u
  od 3.001 do 5.000 s³ów — 5 Drobinki Gwiezdnego Py³u
  od 5.001 do 10.000 s³ów — 7 Drobinek Gwiezdnego Py³u
  powy¿ej 10.001 s³ów — 10 Drobinek Gwiezdnego Py³u


Aby otrzymaæ co¶ wiêcej ni¿ patronat akcji, teksty nie mog± byæ publikowane wcze¶niej na innych stronach. Tylko teksty niepublikowane zostan± nagrodzone Gwiezdnym Py³em.
Ze wzglêdu na charakter akcji t³umaczenia i aktualizacje nie bêd± punktowane.
Teksty nale¿y zg³aszaæ wed³ug schematu:
Kod:
[url=link do tekstu]Tytu³ tekstu[/url] / liczba s³ów
[b]Zwi±zek frazeologiczny i miejsce[/b]:
[b]Prompty[/b]:

Za ka¿dy komentarz do zg³oszonego tekstu komentuj±cy otrzymuje 1 Drobinkê Gwiezdnego Py³u. Komentarze nale¿y zg³aszaæ w tym temacie. Je¶li komentuj±cy bierze udzia³ w akcji tak¿e jako pisz±cy/t³umacz±cy, komentarze proszê dopisaæ pod zg³oszonymi tekstami.

Je¶li który¶ z punktów regulaminu jest niejasny — zapraszam na priv.


Mi³ej zabawy!
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
Ostatnio zmieniony przez lilyan 2017-02-19, 12:29, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Gizmo 
ArcyMag


Wiek: 42
Doczya: 30 Pa 2014
Posty: 909
Skd: Poznan
Wysany: 2017-02-17, 21:45   

To ja typowo proszê: dwójkê i ¿ó³ty.
_________________

Ja¼wiec pe³nom gembom

Je¶li chcesz, ¿eby co¶ zosta³o zrobione dobrze, zrób to sam, jak¿e¶ taki S³odowy
 
 
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-02-17, 21:54   

Gizmo, Fortuna wylosowa³a dla Ciebie:

2. Zwi±zek frazeologiczny: Nied¼wiedzia przys³uga
¯ó³ty (miejsce): szko³a

Prompty:
gatunek: sci-fi
postaæ: superbohater
przedmiot: poduszka
zdanie: „Jaki¶ problem?”
+ prompt bonusowy: nigdy nie byli tak szczê¶liwi, jak wtedy kiedy siê k³ócili
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
 
 
Nichiko 
Pracownik MinisterstwaWiek: 22
Doczya: 13 Lut 2015
Posty: 466
Skd: Z II Materialnej
Wysany: 2017-02-17, 22:01   

Ja poproszê 5 i zielony :D
_________________
Kot siê koci, pies siê psi a cz³owiek siê cz³owieczy.
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2017-02-17, 22:18   

4 i fiolet ;D


P.S. Genialna akcja <3
_________________

 
 
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-02-17, 22:29   

Nichiko, Twoje rozdanie:

5. Zwi±zek frazeologiczny: Bia³y kruk
Zielony (miejsce): ko¶ció³

Prompty:
gatunek: fantasy
postaæ: druid
przedmiot: pojedynczy kolczyk
zdanie: „Nie boisz siê?”
+ prompt bonusowy: katastrofa

Martyno, a to dla Ciebie:

4. Zwi±zek frazeologiczny: Kozio³ ofiarny
Fioletowy (miejsce): piwnica

Prompty:
gatunek: krymina³
postaæ: wilko³ak
przedmiot: ciê¿arówka
zdanie: „Pó¼niej siê z tob± policzê”
+ prompt bonusowy: co¶ posz³o nie tak
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Doczya: 27 Mar 2010
Posty: 925
Skd: Chorzow
Wysany: 2017-02-18, 01:18   

Och. Nowa akcja xD

7 i niebieski ;)
_________________
 
 
 
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-02-18, 12:43   

Tina, rozdanie dla Ciebie:

7. Zwi±zek frazeologiczny: Marzenie ¶ciêtej g³owy
Niebieski (miejsce): pustynia

Prompty:
gatunek: magiczny realizm
postaæ: wêdruj±cy kupiec
przedmiot: niedzia³aj±cy zegarek
zdanie: „I jak ty to sobie wyobra¿asz?”
+ prompt bonusowy: g³upotê ³atwo pomyliæ z odwag±
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Doczya: 27 Mar 2010
Posty: 925
Skd: Chorzow
Wysany: 2017-02-19, 02:36   

Klawa poprosi bia³y i trójkê ;)(za pe³n± zgod± Klawy czy co¶ :P )
_________________
 
 
 
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-02-19, 12:26   

Rozdanie dla Klawy:

3. Zwi±zek frazeologiczny: Ikarowy lot
Bia³y (miejsce): cmentarz

Prompty:
gatunek: dramat
postaæ: lekarz
przedmiot: zepsuta parasolka
zdanie: „Zawsze mo¿emy siê zalaæ w trupa”
+ prompt bonusowy: samotno¶æ w t³umie
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
 
 
SzmaragDrac 
7-klasistaWiek: 22
Doczya: 08 Mar 2015
Posty: 168
Skd: mazowieckie
Wysany: 2017-02-19, 16:45   

Szara dziewi±tka :)
_________________
You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. (X)
 
 
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-02-19, 17:42   

SzmaragDrac, rozdanie dla Ciebie:

9. Zwi±zek frazeologiczny: Puszka Pandory
Szary (miejsce): kawiarnia

Prompty:
gatunek: komedia
postaæ: zdesperowany student
przedmiot: rewolwer
zdanie: "Mo¿emy to naprawiæ"
+ prompt bonusowy: bójka w tle
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
 
 
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-03-03, 22:11   

Moi Drodzy! Fortuna okaza³a siê na tyle wspania³omy¶lna, ¿e postanowi³a daæ Wam wiêcej czasu na ukoñczenie Waszych tekstów. Proszê, nie zawied¼cie jej!

Termin ostateczny: 10.03!
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
 
 
Nichiko 
Pracownik MinisterstwaWiek: 22
Doczya: 13 Lut 2015
Posty: 466
Skd: Z II Materialnej
Wysany: 2017-03-04, 02:27   

Przepraszam za spó¼nienie!

Katastrofa na miarê morfaga / 725
Zwi±zek frazeologiczny i miejsce: Bia³y kruk i ko¶ció³
Prompty: gatunek: fantasy
postaæ: druid
przedmiot: pojedynczy kolczyk
zdanie: „Nie boisz siê?”
+ prompt bonusowy: katastrofa – domy¶lnie i w tytule, chocia¿ w tek¶cie samo s³owo nie pada.
_________________
Kot siê koci, pies siê psi a cz³owiek siê cz³owieczy.
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2017-03-09, 19:31   

Fotografia - 3135 s³ów
Zwi±zek frazeologiczny: Kozio³ ofiarny
Fioletowy (miejsce): piwnica

Reszta promptów nie zosta³a wype³niona.
_________________

 
 
lilyan 
Prefekt SlytherinuWiek: 25
Doczya: 25 Gru 2014
Posty: 415
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2017-03-11, 12:34   

Podsumowanie:

Z wyzwania Gwiezdnego Ko³a Fortuny wywi±za³y siê dwie uczestniczki, które zdobywaj± nastêpuj±co:

Nichiko: 6 Drobin Gwiezdnego Py³u

Martynax: 5 Drobin Gwiezdnego Py³u

Serdecznie dziêkujê za zabawê i gratulujê osobom, które ukoñczy³y akcjê.
_________________
I wasn't born with enough middle fingers.
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi
Nie moesz pisa nowych tematw
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,6 sekundy. Zapyta do SQL: 14